Noteikumi

VECĀKU PIENĀKUMI:

 1. Morāli atbalstīt savu bērnu pirms un pēc futbola nodarbībās.
 2. Iestājoties sporta skolā bērnam vajag: vēlmi mācīties, vēlēšanos uzvarēt.
 3. Vecākiem jāveicina bērnu veikt veselīgu dzīves veidu, jānodrošina ar veselīgu pārtiku un jākontrolē pareizais dienas režīms, kā arī bērnam jābūt labai uzvedībai skolā un mājās.
 4. Vecāki atbild par sava bērna higiēnu un treniņtērpa tīrību katru dienu.
 5. Bērnam jāapmeklē treniņi katru reizi, saskaņā ar grafikiem.
 6. Vecākiem jāizskaidro trenerim par izmaiņām bērna veselībā (saslimšana, ādas slimības, zāļu lietošana).
 7. Ja bērns netiek uz treniņu, līdz treniņa sākumam jāinformē treneris . Gadījumā, ja treniņi netiek apmeklēti ilgāk, kā 1 mēnesi (slimības dēļ), jāinformē JFC Skonto , rakstot uz e-pastu: jfcskonto@jfcskonto.lv. Šajā gadījumā jāmaksā tikai pusē no biedra naudas. (20,00 EURO) Līdz nodarbību sākumam nodot ārsta zīmi trenerim vai grāmatvedei.
 8. Vecākiem obligāti jāapmeklē sapulces, turnīri. Vajadzības gadījumā jāņem individuālās konsultācijas.
 9. 48 audzēkņi 3 vecākajās grupās “Skonto Academy” tiek atbrīvoti no biedra naudas maksāšanas.
 10. Biedru naudu 40 Euro/mēnesī jāiemaksā ne vēlāk, kā līdz tekošā mēneša 10. datumam uz kontu vai grāmatvedei, rekvizītus var saņemt pie trenera, administrācija vai šeit.
 11. Vecākiem jāzina, ka bērnam treniņa laikā jāatstāj pie vecākiem, dežuranta vai trenera mobilo telefonu un citas vērtīgas lietas.
 12. Gadījumā, ja bērns negrib apmeklēt treniņus, jāgriežas pie trenera, vai direktora.

VECĀKIEM KATEGORISKI AIZLIEGTS:

 • Iejaukties treniņa procesā,
 • izkliegt treneru un futbolistu adresē kritiskus un pamācošus aizrādījumus.

Vecākiem treniņu un spēļu laikā jāatrodas skatītāju vietās un nekādā gadījumā nedrīkst iejaukties, teikt priekšā, kritizēt futbolistu un treneru darbību, norādīt uz bērnu kļūdām.

GADIJUMĀ, KAD NETIEK IEVĒROTAS ŠĪS PRASĪBAS:

 1. Vecāki tiek izsaukti pie JFC „Skonto” direktora uz pārrunām, un brīdināti par uzvedības pārkāpumiem.
 2. Ja uzvedības pārkāpumi fiksēti atkārtoti, vecākus nepielaiž pie nodarbībām uz 1 mēnesi.
 3. Ja pārkāpumi atkal atkārtojās, tad bērns netiek pielaists pie nodarbībām uz 1 mēnesi un turpmāk, ja vecāku uzvedība nemainās, bērns tiek atskaitīts no JFC “Skonto”.

PSIHOLOGA PADOMI VECĀKIEM

 • Ja bērns neprasa palīdzību, nemaisieties viņa darīšanās, ja bērnam grūti un viņš lūdz Jūsu palīdzību – palīdziet viņam.
 • To, ko šodien Jūsu bērns dara kopā ar Jums, rīt viņš darīs pats.
 • Bērna dotības attīstās tajā darbībā, kurā viņš nodarbojās pēc paša vēlmes un ar interesi.
 • Atļaujiet savam bērnam satikties ar negatīvām savas darbības sekām. Tikai tad viņš augs un kļūs pašapzinīgs.
 • Drīkst izteikt savu nelabvēlību par bērna darbību, bet ne par pašu bērnu.
 • Var apspriest bērna darbību, bet ne viņa jūtas, lai kādas nevēlamas tās būtu. Ja viņam tās radušās, tad tam ir pamats.
 • Neapmierinātība ar bērna rīcību nedrīkst būt sistemātiska, citādi tā pāraugs viņa neatzīšanā.

Futbolista pienākumi 

Labi mācieties vispārizglītojošā skolā, būt citiem skolniekiem par piemēru.

Trenēties:

 • Uz treniņu ierasties ar vēlmi trenēties
 • Būt gatavam treniņam vismaz 20 minūtes pirms treniņa sākuma
 • Ievērot un izpildīt trenera norādījums un prasības
 • Uzmanīgi klausīties un domāt līdzi
 • Trenēties papildus patstāvīgi katru dienu (20 min – 3 stundas)

 

Rūpēties par savu veselību:

 • Ierasties atbilstoša ekipējumā atbilstoši treniņa vietai un apstākļiem
 • Ievērot personīgo higiēnu
 • Ēst veselīgi un pareizi
 • Ēst brokastis, pusdienas un vakariņas
 • Paēst pirms treniņa, bet ne vēlāk kā 1,5 stundu pirms treniņa
 • Uz treniņu ņemt līdzi dzeramo ūdeni, vai speciālu sporta dzērienu
 • Pēc treniņa uzkost ogļhidrātiem bagātu ēdienu (banāni, smalkmaizītes, šokolāde)
 • Naktsmiers vismaz 10 stundas diennaktī

Cienīt un atbalstīt:

 • Sasveicināties ar vecākiem cilvēkiem un komandas biedriem
 • Palīdzēt un atbalstīt ikvienu
 • Nekritizēt, nekliegt, nelamāties
 • Būt līderim gan futbolā, gan ārpus tā
 • Lūgt padomu trenerim
 • Informēt treneri laicīgi par dažādām savām problēmām
 • Aizstāvēt komandas intereses
 • Būt kopā ar komandu
 • Priecāties par saviem un komandas biedru panākumiem

 

Par neierašanos uz treniņu vai aizkavēšanos ir jāpaziņo  treneri telefoniski vismaz 60 minūtes pirms treniņa sākuma!